Imgflip Logo Icon

Drake Hotline Bling

Drake Hotline Bling Meme |  Dutch; Netherlandsish | image tagged in memes,drake hotline bling | made w/ Imgflip meme maker
share
24,153 views 501 upvotes Made by MarkYes 1 month ago
Drake Hotline Bling memeCaption this Meme
Add Meme
Add Image
Post Comment
Best first
56 Comments
reply
11 ups, 1m,
4 replies
Nether | THE TRUE NETHERLAND | image tagged in nether | made w/ Imgflip meme maker
reply
3 ups, 4w,
1 reply
S M O R T
reply
1 up, 4w,
1 reply
I am smort | image tagged in i am smort | made w/ Imgflip meme maker
reply
1 up, 4w
Infinite IQ | image tagged in infinite iq | made w/ Imgflip meme maker
reply
3 ups, 4w
only on minecraft
reply
3 ups, 4w
Yes i totally live in the nether-land
reply
1 up, 4w
LOL ITS THE NETHER
reply
6 ups, 1m,
2 replies
XD somehow one of the very very very few memes about the netherlands... fun fact: i'm dutch, and i'm happy to finally see a meme about that one country i happen to live in that barely anyone ever mentioned... :)
reply
2 ups, 4w,
1 reply
Fun fact: Some Dutch words are like Meme man's wurds. Example: Clock - Klok, Calendar - Kalender, Telephone - Telefoon. Also, I'm not really familiar with Dutch I just found it online. Probably some of them ain't accurate.
reply
1 up, 4w,
1 reply
no no, you spelled them right. I applaud you.
reply
1 up, 4w,
1 reply
Thanks :)
reply
2 ups, 4w,
1 reply
np :D
reply
1 up, 4w,
1 reply
As a fellow person of Dutch lineage, I’m sure you’ve heard “If you ain’t Dutch, you ain’t much”
reply
0 ups, 4w,
1 reply
as a fellow colonizer, I am sure you have also invested some money in the V.O.C.

If not, please register your name here.... and here.

lastly, I'm quite sure you also know the statement; "God has created the world, the Dutch have created the Netherlands."
reply
0 ups, 4w
I don’t know if my ancestors were a part of the East India Company, but I do know my first and middle name have swapped every generation back to at least the time that company was founded.

Yes I have heard that quote too.
reply
2 ups, 4w,
1 reply
Yo fellow n e d e r l a n d e r. I made a Dutch stream specifically for this reason. Beacause why not. If you want you can check it out.

*beware, ver limited memes*
reply
0 ups, 4w
reply
5 ups, 4w,
3 replies
Long live Netherlands!
reply
1 up, 4w
viva la Nederlands :D
reply
0 ups, 3w,
1 reply
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf ende goed tezamen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders, hoog van namen
hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar Dijn,
dat zij mij niet verrassen
in haren bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God, mijn Heer, het zoet,
daar na zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
welk is, dat ik mag sterven
met ere in het veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.

ik heb het gewoon gekopieerd en geplakt geen zorgen. hij paste er niet helemaal op maar ja.
reply
0 ups, 3w
XD
reply
0 ups, 4w,
3 replies
reply
0 ups, 4w,
1 reply
NORWAY IS THE BEST!
reply
0 ups, 4w
oh yeah i am nordic.
reply
0 ups, 3w
i like netherland
reply
0 ups, 4w
i like Sweden because of Pewdiepie lol
reply
3 ups, 4w,
1 reply
give this meme an upvote!!
reply
1 up, 4w,
1 reply
geef deze man de pijltje omhoog.
reply
0 ups, 4w
XD geweldig!
reply
2 ups, 4w,
1 reply
This is a repost
reply
2 ups, 4w,
2 replies
There is the 'IMGflip.com' watermark in the corner
reply
2 ups, 4w,
1 reply
Wait scratch that.
reply
2 ups, 4w
This is the original
reply
2 ups, 4w,
1 reply
All memes have IMGflip.com watermark
reply
2 ups, 4w,
2 replies
Yeah ik my friend said that only reposts have imgflip watermark
reply
2 ups, 4w,
1 reply
i made my own meme with my image and it has the watermark...not repost
reply
1 up, 4w,
1 reply
yeah i really hate my friend for that
reply
0 ups, 4w
oh it´s ok
reply
1 up, 4w
You wanna play that Uno reverse card? Lol
reply
2 ups, 1m
reply
2 ups, 4w
"Netherlandese"

obv
reply
2 ups, 1m,
1 reply
Close
reply
3 ups, 4w,
1 reply
I think that's the joke, or not. Idk what exactly is the joke here, but it is Dutch so I am still laughing. My humor is weird.
reply
1 up, 4w
Weird humor is a very Dutch thing I think.
reply
1 up, 4w
yo my dude, if you wish, you may also post this in the Dutch stream. because we are short on memes. If you would like to take time time I would appreciate that.

Indien je dit ook nog accepteerd ben ik ook nog bereid de VOC opnieuw op te starten :D
reply
1 up, 4w
LOL
reply
0 ups, 4w
reply
0 ups, 4w
51s06z.jpg (click to show)
reply
0 ups, 3w
me being dutch
reply
0 ups, 4w
Show More Comments
Flip Settings
memes
gifs
other
Drake Hotline Bling memeCaption this Meme
Created with the Imgflip Meme Generator
EXTRA IMAGES ADDED: 2
  • download (1).png
  • download (1).png
  • IMAGE DESCRIPTION:
    Dutch; Netherlandsish
    hotkeys: D = random, W = upvote, S = downvote, A = back
    Feedback