"ஹலோ வாத்சாயனரா நீதான் காமசூத்திரம் எழுதினதெண்டு  பீத்திக்கினியா ? நம்மாளு துருசூத்திரமே எழுதிட்டானே? | made w/ Imgflip meme maker
share
217 views, Made by anonymous 23 months ago
Add Meme
Post Comment
Flip Settings

Created with the Imgflip Meme Generator

IMAGE DESCRIPTION:
"ஹலோ வாத்சாயனரா நீதான் காமசூத்திரம் எழுதினதெண்டு பீத்திக்கினியா ? நம்மாளு துருசூத்திரமே எழுதிட்டானே?
hotkeys: D = random, W = like, S = dislike, A = back
Feedback