சுவிலீக்ஸ் அடுத்த எப்பிஸோட சீக்கிரமா ரிலீஸ் பண்ணுங்க சார் நமக்கு HIGH B P - உடம்பு தாங்காது. | made w/ Imgflip meme maker
share
362 views, Made by anonymous 23 months ago
Add Meme
Post Comment
Flip Settings

Created with the Imgflip Meme Generator

IMAGE DESCRIPTION:
சுவிலீக்ஸ் அடுத்த எப்பிஸோட சீக்கிரமா ரிலீஸ் பண்ணுங்க சார்; நமக்கு HIGH B P - உடம்பு தாங்காது.
hotkeys: D = random, W = like, S = dislike, A = back
Feedback